Faktura Företag

PLEXIGLAS-SHOPEN säljer och levererar endast till kunder med registrerat VAT/momsnummer.

Försäljnings och leveransvillkor.

Leveranstid:

Leveranstiden rättar sig om möjligt efter köparens villkor. Leveransen anses ha skett i rätt tid, om godset inom leveranstiden antingen avsänts från säljaren eller i förekommande fall anmälts färdigt för avhämtning av köparen. Finner part att han inte kan hålla avtalad tidpunkt för leverans eller mottagande av godset skall den andra perten underrättas utan dröjsmål. Strejk, lockout, driftstörningar, force-majeure, o.s.v förlänger leveransåtagandet under motsvarande tid.

Leveransvillkor:

Fraktkostnaden betalas av köparen, om inte annat är avtalat (eller enligt offert) Säljaren kan annulera en tidigare erkänd order om det finns ett oavklarat ekonomiskt mellanhavande med köparen.

Mervärdesskatt:

Köpeskillingen innefattar ej mervärdesskatt. Detta tllkommer med 25% på samtliga priser.

Minsta ordervärde:

Minsta ordervärde är 800,00:- exklusive frakt & moms.

Betalningsvillkor:

Företag som efter kreditprövning godkänns av oss erhåller 30 dagars kredit. I annat fall krävs förskottsbetalning.

Emballage:

Emballage debiteras alltid om inte annat avtalats.

Försändelse:

Varor sändes på köparens räkning och risk. Ansvaret för leveransen övergår till köparen så snart varan är levererade från oss till transportfirman. Det rekommenderas att köparen omgående vid mottagandet anmäler transportskador till transportfirman.

Reklamation:

Eventuella reklamationer på levererade varor måste ske inom 8 dagar efter mottagandet av varan. Godkännes reklamationen erhålles full ersättning efter varans fakturerade värde. Säljaren ger ingen ersättning för följdskador som intäktsförlust, tidsförlust, dagsböter m.m om inte ett vidaregående ansvar uttryckligen är avtalat vid köpet.

Produktansvar:

Säljaren ansvarar inte för att varan är lämpligt för något visst ändamål såvida han inte genom skriftlig garanti förklarat att så är fallet. Säljaren är inte gentemot köparen skyldig att ersätta skada på grund av skadebringande egenskaper i godset. Köparen ansvarar gentemot tredje person för skadebringande egenskaper i godset.


Frakter

Vi sänder godset med DHL med vårt avtal. Fraktkostnad debiteras separat baserat på vikt, volym och avstånd.

Har NI eget avtal med någon fraktförare sänder vi gärna med Ert avtal.

Ange transportör och Ert kundnummer hos dessa under övrig information.

Leveranser till privatadresser kan vi inte ombesörja.

Kontakt

Alla förfrågningar och ärenden hanteras via e-post till plexiglasshopen@plastmekano.se

Tillagd i varukorgen